Gezamenlijke avond van Vluchtelingenwerk en Amnsty Leek/Noordenveld werd een mooie avond!


Op woensdagavond 19 september werd in De deel door 30 mensen deelgenomen aan een avond waarin de verhalen van drie nieuwe Nederlanders centraal stonden.
Job Vos, Dragoslav Milkovic en Greetje ten Brinke hadden geregeld dat via een flyer veel mensen van o.a. de achterban van Amnesty en Vluchtelingenwerk uitgenodigd werden voor de avond.


Bij binnenkomst en tijdens de avond werd men voorzien van koffie en thee, maar ook van Syrische, Afghaanse en Nederlandse hapjes.
Job Vos leidde de avond in goede banen; hij vertelde over de fijne samenwerking van de twee organisaties die hierbij hun doelen laten samenvallen met de verhalen die verteld zouden worden.  Hij gaf als eerste het woord aan wethouder  Jeroen Westendorp; deze sprak zijn vreugde uit over deze avond, omdat de gemeente Noordenveld initiatieven toejuicht waarin oud-vluchtelingen en Rodenaren zich inzetten om nog fijner samen met elkaar te leven in deze gemeente. ”Ergens wonen is makkelijk”, zo zei hij, “maar echt inwoner zijn van Roden is lastiger”.

 Drie voormalige uit Syrië, Eritrea en Afghanistan afkomstige sprekers,  mensen die al een aantal jaren in Nederland wonen, vertelden het verhaal van hun vlucht uit benarde situaties in hun vaderland. Daarbij moest  er vaak verplaatst worden vanuit vele landen, zodat de tocht soms maanden duurde en veel beangstigende situaties opleverde. “Bij binnenkomst in Nederland leek de opvang soms net een gevangenis, terwijl we juist voor vrijheid en veiligheid kwamen”.


De Nederlandse taal leren was een eerste prioriteit;  we konden de verhalen goed volgen, want het Nederlands was goed te begrijpen. Toch blijkt uit onderzoek, dat velen die al goed Nederlands spreken, toch nog lang niet alles goed begrijpen omdat ze ongeveer 10 % van de moeilijkere woorden en langere zinsbouw niet machtig zijn. Wethouder Westendorp benoemde ook dat de meeste officiële gemeentepapieren te lastig zijn voor vele nieuwe Nederlanders; een punt om beter op te letten, ook in gesprekken met elkaar!


De drie sprekers gaven voorbeelden van wat bijzonder aan Nederland is, waarbij humor voor menige lach zorgde. Wat belangrijk blijkt te zijn, is dat nieuwe Nederlanders aan werk geholpen worden, omdat werk zo’n belangrijk onderdeel van je identiteit is. Roden blijkt een dorp te zijn waar men zich welkom voelt en waar veel nagedacht wordt over het integreren. Dit is voor andere gemeentes en dorpen nog een aandachtspunt. Een goed begin is al ‘hallo’ tegen elkaar zeggen op straat en elkaars wereld proberen te leren kennen en begrijpen.


Alle aanwezigen gingen  met elkaar in gesprek na de drie verhalen. Algemene gedachte was dat Nederland (in dit geval Noordenveld verrijkt wordt door samen te leven met meerdere culturen; “het dorp verkleurt en dat levert ons veel op!”.


Duidelijk was het ,dat niet veel over moeilijke gebeurtenissen en situaties in hun verleden gesproken werd, maar we voelden het wel door de verhalen heen. Naast een serieus gesprek werden ook leuke ervaringen gedeeld, plannen geopperd om deze verhalen meer op scholen te laten vertellen, misschien wel als verplichte leerstof op de (basis)scholen.


De avond werd als inspirerend, indrukwekkend en ontzettend gezellig ervaren. Een interessante inkijk in het leven van de nieuwe Nederlanders en een mooie start van een goede samenwerking met Vluchtelingenwerk Roden.

Onze facebookpagina

Facebookpagina Amnesty Nederland