Collectanten Amnesty gezocht 9-16 maart 2019.


Amnesty International is bij vele mensen bekend als de mensenrechten-organisatie. Daar waar mensenrechtenverdedigers vastgezet worden in gevangenissen of gemarteld worden, is de vrijheid van meningsuiting in het geding. Dat dat in veel autoritaire landen zo gaat, is vaak bekender dan dat hiervan ook sprake is in democratische landen. Ook in Europa worden mensenrechten niet altijd goed nagekomen.


Geld is nodig om bv. juristen nauwgezet te laten onderzoeken hoe verschillende situaties er uit zien, wat is wel of niet de waarheid.

 

 


Wij vragen 2-3 uurtjes van uw tijd om te collecteren voor Amnesty in de week van 9 - 16  maart. Dat is niet altijd leuk om te doen, maar wel voor een goed doel.

 


Meer informatie en/of opgave bij Rimke Arends; 5010215.

Onze facebookpagina

Facebookpagina Amnesty Nederland