AMNESTY WERKGROEP LEEK-NOORDENVELD JAARVERSLAG 2018

1. Leden werkgroep: André Vodde (vz), Rimke Arends , Greetje ten Brinke, Nelleke Reitsma, Kalyani Bergen, Gerrit Schutte

2. We maken een korte wandeling door de activiteiten van onze werkgroep Leek-Noordenveld. Dit is het JAARVERSLAG 2018

3. Het werk van onze werkgroep is voor een belangrijk deel een HERHALING van de activiteiten  in   het jaar 2017.

4. Voor de goede orde zet ik die werkzaamheden hieronder op een rij.
*  Maandelijks brieven rondbrengen (grotendeels digitaal)
*  Collecteren in maart
*  4 mei enkele activiteiten rond die datum
*  5 mei Gevangenismuseum petitielijsten en groetenkaarten
*  Bezoek aan basisscholen (Nelleke)
*  kinderrechten in groep 8 basisscholen
*  Kerstmarkt Roden i.s.m. Vluchtelingenwerk
*  Toespraak André over AI in de Hoeksteen, kerk te Leek
*  Toespraak Greetjeover AI in Peize
  De eeuwige zoektocht naar uitbreiding van ons bestuur
  Gezamenlijke maaltijd vóór de zomervakantie

5, Er zijn ook enkele NIEUWE activiteiten
  De digitale wereld van facebook  (Kalyani); webmaster is Martin Paulissen
  We bezochten de regio-dag te Apeldoorn
  Op verzoek organiseerden we een schrijfmarathon: een flop: 4 deelnemers
  Rimke voegde een paar keer Nieuwsbrieven toe aan de brieven
  Onze werkgroep organiseerde een avond met Vluchtelingenwerk: een groot succes

6. In de loop van 2018 wordt duidelijk zichtbaar dat onze werkgroep de beste tijd gehad heeft. Jaar in jaar uit proberen we onze groep te verjongen en/of uit te breiden en onze bezigheden te vernieuwen. We slagen daar niet in. Veel werkgroepen kampen met hetzelfde euvel.

7.    Dit sobere  jaarverslag werd gemaakt door: Gerrit Schutte

      

Onze facebookpagina

Facebookpagina Amnesty Nederland