JAARVERSLAG 2017

        van de AMNESTY-WERKGROEP LEEK/NOORDENVELD

 

Voor me op tafel liggen de verslagen van het kalenderjaar 2017 en ook het jaarverslag 2016. We hadden weer een scala van activiteiten met een regelmatig patroon. Drukke tijden werden afgewisseld met stille periodes. Als steeds.

 

Onze hoofdbezigheden op een rij.

  • INTERNATIONALE VROUWENDAG
  • COLLECTE
  • 5 MEI 
  • ETENTJE
  • INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
  • RODER KERSTMARKT
  •  KERKDIENST DE HOEKSTEEN LEEK
  • DAG VAN DE KINDERRECHTEN
  • HET SCHOLENWERK

 

En dan, het hele jaar door, zijn er DE BRIEVEN die nu grotendeels digitaal worden verspreid naar een honderdtal gemotiveerde briefschrijvers. Ik noem verder nog DE PETITIELIJSTEN die we bij diverse activiteiten laten tekenen. En dan werken we steeds meer met onze WEBSITE en DE FACEBOOK-PAGINA. Deze onderdelen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Er is trouwens nog de jaarlijkse REGIO-DAG (we gingen er met drie man voor naar de oude gevangenis te Leeuwarden) en HET ETENTJE voor werkgroepleden en flexwerkers, een bindmiddel van jewelste.

 

Een paar uitweidingen.

Om te beginnen ons uitgangspunt: we proberen het goede te handhaven en te koesteren en het nieuwe uit te proberen.

 

*DE VROUWENDAG. Elk jaar krijgt die weer een andere invulling. In 2017 namen we opnieuw contact op met Vluchtelingenwerk om een vorm van samenwerking tot stand te brengen. In 2018 hopen Rimke Arends en Greetje Lanting dit contact uit te breiden.

 

*.DE COLLECTE Met de collectebus lopen hoort er bij. Het valt op dat het elk jaar moeilijker wordt om collectanten te vinden. Rimke Arends organiseerde een bijeenkomst in Roden voorafgaand aan de collecte en dat werkte!

 

*DE WERKGROEP Zo is het ook moeilijk om werkgroepleden te vinden. En dat geldt vooral ook jonge werkgroepleden, die zijn niet te vinden. Gelukkig hebben we Kalyani Bergen, zij houdt zich bezig met Facebook.

 

*RODER KERSTMARKT Nieuw is de plek van deze markt. Alles is nu geconcentreerd rond de parkeerplaats van de Molenhof. Op zich is dat een verbetering. De plek die wij kregen kon beter. We trotseerden sneeuw, hagel, storm en verkochten kaarsen, kaarten en soep.

 

*KINDERRECHTEN / SCHOLENWERK Nelleke Reitsma bezocht verschillende scholen en voorzitter Andrë Vodde organiseerde dit jaar - in overleg – de kinderrechten activiteit. We brachten hiermee een bezoek aan de basisscholen in onze regio.

 

*SCHRIJFMARATHON Op verzoek van de PKN-kerk verzorgden we een ouderwetse schrijfmarathon. Met een verhaal over Amnesty en een filmpje van Zaai. Er waren 4 briefschrijvers. Gemotiveerde supporters.

 

*SOCIAL MEDIA Kalyani nam interviews af met leden van onze werkgroep. Ze beheert dus Facebook. Terwijl Martin Paulissen de website bijhoudt. Zo proberen we een link te leggen van heden naar toekomst. Voor foto’s zie website en facebook.

 

Zo zat ik daar tussen al die papieren die deze wereld nog steeds produceert Ik mediteerde over hoe alles verandert . En hoe leuk het zou zijn als de lezer zich aanmeldde om mee te doen aan ons Amnesty-werk. Uw leeftijd is geen bezwaar. Opgeven bij André Vodde, telefoon: 0594632611

 

Tot zo ver: Gerrit Schutte

Onze facebookpagina

Facebookpagina Amnesty Nederland